Úvod

Vítejte na stránkách zpětného odběru autovraků (resp. vybraných výroků, vybraných odpadů a vybraných zařízení – část IV zákona o odpadech), který je zajišťován v rámci individuálního systému výrobců, akreditovaných zástupců. Individuální systém výrobců, akreditovaných zástupců a s tím související povinnosti dle zákona o odpadech zajišťují výrobci vozidel, akreditovaní zástupci, dealeři vozidel. Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s problematikou zpětného odběru autovraků.

31.05.2018 Vybrané ukazatele z informačního systému pro sledování toku vybraných autovraků (MA ISOH) za rok 2017 (ZDROJ: www.mzp.cz) https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/modul_vraky_isoh/$FILE/OODP-ELV_web_MA_ISOH_souhrn-14052018.pdf

30.12.2017 30.12.2017 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

Archiv novinek