Ekologická likvidace

Ekologická likvidace autovraků spočívá v jejich rozebrání a roztřídění všech jejich komponentů nebo šrédrováním. Provádí se na specializovaném pracovišti, které je vybaveno izolovanou nepropustnou plochou zabraňující uniku nebezpečných látek.

Ekologickou likvidaci můžeme rozdělit na 2 základní části, pracoviště → a to na: pracoviště odčerpání provozních kapalin a pracoviště vyjmutí resp. demontáže součástí (dílů) z dalších nebezpečných a problematických materiálů. Dále pak demontáž ostatních komponentů nebo šrédrování - drcení.

Odčerpání provozních kapalin a vyjmutí resp. demontáž součástí (dílů) z dalších nebezpečných a problematických materiálů z autovraků je postaveno na odděleném shromažďování všech kapalin a náplní, a to co nejdříve po převzetí autovraku. Součásti (díly) obsahující nebezpečné a problematické materiály jsou demontovány následně, pokud části, ve kterých jsou obsaženy, není možno opětovně použít.

Pracoviště odčerpání provozních kapalin → při odčerpaní provozních kapalin se vykonávají tyto operace:

• vypuštění chladících prostředků klimatizace a kapaliny z ostřikovačů;

• vypuštění brzdového systému (z nádržky, vedení a brzdových válců včetně přetlakového nebo podtlakového systému);

• vypuštění motorového a převodového oleje;

• vypuštění palivové nádrže, přičemž je nutné zabránit styku s pokožkou pracovníků obsluhy přímým odsáváním z nádrže nebo použitím vypouštěcího systému zabraňujícímu rozstřikování;

• vypuštění diferenciálu a případně mechanizmu rozdělovací převodovky;

• vypuštění oleje z řízení / servořízení;

• vypuštění hydraulických olejů ze systému tlumení pérování (např. kol);

• vypuštění paliva z palivového systému včetně vstřikovačů paliva.

Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí docílit stavu, kdy kapalina už neodkapává a všechny otvory ze kterých by ještě mohly unikat kapaliny, se musí utěsnit záslepkami.


Pracoviště vyjmutí resp. demontáže součástí (dílů) z dalších nebezpečných a problematických materiálů → vykonávají tyto operace:

• vyjmutí akumulátoru, katalyzátoru, pyrotechnických částí airbagů / bezpečnostních pásů a odevzdání do příslušných zařízení k jejich odstranění;

• vyjmutí případných nádrží na zkapalněný plyn dle návodu výrobce;


Pracoviště vyjmutí resp. demontáže součástí (dílů) zbývajících materiálů autovraku nebo šrédrování → vykonávají tyto operace:

• demontáž pneumatik, čelního a zadního skla, skel dveří, skel karoserie, skel a reflektorů světlometů;

• demontáž krytů nárazníků, předních a zadních sloupků, izolace motoru.

• Demontáž náprav, kovových prvků a karosérie