Informace pro zpracovatele

Výrobci vozidel, akreditovaní zástupci, jsou povinni poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků a jejich částí všechny informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování vybraného autovraku (příručky, technický nosič dat, MA ISOH), resp. výrobci součástí používaných ve vozidlech na vyžádání přiměřené informace, na jejichž demontáž, uložení a zkoušky součástí, které lze opětovně použít.

Pro získání potřebných informací pro ekologicky šetrné zpracování vybraného autovraku se celoevropsky využívá Systém IDIS (International Dismantling Information System – Mezinárodní informační systém pro demontáže). Tento systém byl vyvinut automobilovým průmyslem, aby splnil zákonné závazky směrnice EU týkající se likvidace vozidel po skončení životnosti (ELV) a byl vylepšen na informační systém obsahující souhrnné informace výrobců automobilů pro pracovníky demontáže pro podporu ekologicky šetrné, bezpečné a ekonomické likvidace vozidel po skončení životnosti.

Přístup do tohoto systému a jeho použití je zdarma pro jakékoliv komerční subjekty zabývající se likvidací vozidel. Získání registrace je možné prostřednictvím kontaktního formuláře na www.idis2.com.