Sběr autovraků

Direktiva Evropské unie 2000/53/EC a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo bez ohledu na jeho značku a jeho datum uvedení do provozu.

Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností vybraných značek odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Životní prostředí.

Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

- vůz je odevzdán na určeném sběrném místě

- vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.)

- vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)

Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte certifikát o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení certifikátu je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel.