22.10.2019 Návrhy zákonů nakonec prošly Legislativní radou vlády. Po několika víceméně technických úpravách v návrzích zákonů se otevřela cesta k jejich dalšímu projednávání. Legislativní rada vlády po prvním projednání poslala návrhy odpadových zákonů v přepracování. Na svém jednání 16. října pak upravené zákony schválila. Jde o návrh zákona o obalech (změna zákona č. 477/2001 Sb.), návrh zákona o odpadech, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a návrh změnového zákona (zdroj: www.odpady-online.cz).

22.10.2019 Představení: Asociace ekologických zpracovatelů automobilů a vrakovišť, z.s. SDRUŽUJEME VÍCE JAK 35% ZPRACOVATELŮ AUTOVRAKŮ A KAPACITOU POKRÝVÁME CELOU ČESKOU REPUBLIKU. Jsme aktivní podnikatelé s vlastním myšlením a protože jsme nenašli sdružení a nebo spolek který by dle našeho názoru zastupoval podobné podnikatele solidně a na úrovni tak jsme se rozhodli přidat svou ruku k dílu a to narozdíl od jiných naprosto zdarma. Jsme provozovateli velkých vrakovišť a zpracováváme autovraky všech značek. Škoda Seat Ford Peugeot Renault Fiat Volkswagen Audi Mercedes BMW Honda Mazda Toyota Nissan Hyundai Kia Daewoo atd. Více na www.snza.cz

2.2.2019 Představení: Sdružení zpracovatelů autovraků Sdružení zpracovatelů autovraků působí na české scéně zpracování autovraků od roku 2006. Sdružení vzniklo na základě dohody zpracovatelů, kteří v té době měli uzavřenou smlouvu na zpracování vozidel ŠKODA. K těmto zpracovatelům se přidalo několik dalších, kteří měli řádně uzavřené smlouvy s jinými výrobci a akreditovanými zástupci vozidel. Více na www.sza.cz

30.12.2018 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

31.05.2018 Vybrané ukazatele z informačního systému pro sledování toku vybraných autovraků (MA ISOH) za rok 2017 (ZDROJ: www.mzp.cz) https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/modul_vraky_isoh/$FILE/OODP-ELV_web_MA_ISOH_souhrn-14052018.pdf

30.12.2017 30.12.2017 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

29.12.2016 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

21.09.2016 Počet autovraků zpracovaných za rok 2016 k 21/9 je 104.177 ks. ZDROJ: MA ISOH.

21.09.2016 Ve třetím kvartálu roku 2016 byl průměrný věk autovraků v ČR 19,52 roku. ZDROJ: MA ISOH

1.09.2016 Seznam zpracovatelů komodit vzniklých při zpracování autovraků - aktualizace. ZDROJ: MŽP ČR - http://www.mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_slozek_autovraky

25.05.2016 Ministerstvo životního prostředí dá 60 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za rok 2016 začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat začátkem příštího roku. Příspěvek tak bude možné získat i zpětně za ekologicky zpracované autovraky v tomto roce. MŽP proto upozorňuje žadatele, aby si již nyní schraňovali dokumenty potřebné pro podání žádosti. Více informací na www.sfzp.cz, ZDROJ: Státní fond životního prostředí ČR

15.03.2016 Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona z vybraných vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu stanoveném v příloze č. 5. Roční zprávu zasílají v elektronické podobě prostřednictvím ISPOPu do 31/3/2016 za rok 2015. Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) v souladu s evropskou směrnicí o vozidlech s ukončenou životností od 1. ledna 2015 ukládá vybrané autovraky opětovně použít a využít nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok. Nevíte si rady, potřebujete pomoc? Neváhejte nás oslovit na tel. (+420) 608 177 770.

29.02.2016 Ministerstvo životního prostředí pravidelně aktualizuje Seznam zpracovatelů komodit vzniklých při zpracování autovraků, které je možné uznat pro účely čerpání podpory z Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky. Například Chladící a brzdové kapaliny 16 01 14*, 16 01 13*, 16 01 15 Vám odeberou společnosti Rekla spol. s.r.o. a AHV ekologický servis, s.r.o. (http://www.mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_slozek_autovraky).

15.02.2016 Zvýšení výkupních cen autobaterií a Pb odpadů od 15.02.2016 – Cenové a dodací podmínky pro zpětný odběr autobaterií a výkup odpadů s obsahem olova 2016 Kovohutě Příbram - http://www.kovopb.cz/divize-recyk…/cenove-a-dodaci-podminky/

16.12.2015 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů..Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

4.12.2015 Počet zpracovatelů autovraků je v ČR celkem 516 a to k 30/11/2015. Jedná se o zařízení oprávněná vydávat potvrzení podle § 37b odst.1 písm. d) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Nejvíce těchto zařízení je v kraji Jihomoravském, naopak nejméně je v Hlavním městě Praha (Hlavní město Praha - 5, Středočeský kraj - 64, Jihočeský kraj - 53, Plzeňský kraj - 40, Karlovarský kraj - 15, Ústecký kraj - 36, Liberecký kraj - 35, Královéhradecký kraj - 42, Pardubický kraj - 42, Vysočina - 28, Jihomoravský kraj - 56, Olomoucký kraj - 38, Zlínský kraj - 29, Moravskoslezský kraj - 33). Zdroj dat: MA ISOH, CENIA.

30.10.2015 Stát přidá na koupi ekologického auta, na elektromobil možná až 80 tisíc. Motoristé v Česku se už skoro jistě mohou těšit na státní příspěvek na pořízení automobilu na ekologický pohon. Co jisté není: jeho výše a o kolik se budou lišit dotace pro auta na plyn a na elektřinu. Na přesných podmínkách záměru pod názvem Národní plán čisté mobility se právě dohadují ministři průmyslu Jan Mládek z ČSSD a životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Tento týden opustili původní představu, že jednotná dotace by činila zhruba 40 tisíc korun na jakékoliv auto s alternativním pohonem. Nově oba ministři prosazují variantu, aby elektromobily měly výrazně vyšší příspěvek než auta na stlačený zemní plyn (CNG). Těm totiž nahrávala původně zamýšlená částka 40 tisíc korun. Přesně takový je dnes rozdíl mezi cenou klasického vozu a auta na plyn. Zatímco elektrická auta jsou dražší o 200 až 300 tisíc. více na: http://archiv.ihned.cz/c1-64797640-stat-prida-na-koupi-ekologickeho-auta-na-elektromobil-mozna-az-80-tisic Zdroj: Hospodářské noviny, www.ihned.cz

18.06.2015 Ministerstvo životního prostředí pravidelně aktualizuje Seznam zpracovatelů komodit vzniklých při zpracování autovraků, které je možné uznat pro účely čerpání podpory z Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky. Tento seznam je možné v průběhu celého trvání Programu aktualizovat, a to na podněty jak samotných zpracovatelů komodit, tak také zpracovatelů autovraků, kteří se do programu přihlásili nebo mají zájem přihlásit. Pro zařazení do seznamu je nutné mít platný souhlas příslušného krajského úřadu k provozování zařízení na zpracování odpadů, které jsou v Programu podporovány (pneumatiky, sklo, plasty, chladící a brzdové kapaliny, olejové filtry, aj.). Podněty na doplnění zpracovatelských zařízení zasílejte na e-mail marek.livora@mzp.cz (http://www.mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_slozek_autovraky).

18.06.2015 18.06.2015 Spuštěna veřejná konzultace k oběhovému hospodářství. Dne 28. 5. 2015 spustila Evropská komise veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství. Nová strategie by měla dle EK transformovat Evropu na ekonomiku s větší konkurenceschopností a vyšší efektivitou využití zdrojů. Strategie by měla pokrývat více sektorů napříč celým životním cyklem výrobků. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Evropské Komise: http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm Možnost zaslání připomínek ze strany široké veřejnosti včetně podnikatelského sektoru je do 20. 8. 2015.

19.05.2015 Dne 13. 5. 2015 schválila vláda věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností.

19.05.2015 Do mezirezortního řízení byl dne 5.5.2015 předložen návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů. Návrh mění strukturu dat, která by měla být ohlašována ze strany zpracovatelů autovraků za účelem vykazování stanovených cílů vůči MŽP a ze strany MŽP vůči EUROSTAT.

06.04.2015 Slovenský Parlament schválil nový zákon o odpadech. Cílem nového zákona je přiblížit Slovensko k směrnicím a standardům Evropské unie. Na přípravě nového zákona se podíleli nejvýznamnější subjekty odpadového hospodářství, sdružení, průmyslové svazy, samospráva, aj. Zákon o odpadech zavádí např. tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce a dovozce za výrobek až po jeho zpracování, dále pak zrušení Recyklačního fondu a mnoho dalších změn. Zákon po podpisu prezidenta SR nabyde účinnosti od 1/1/2016.

23.02.2015 Dne 23. února 2015 je na programu schůze vlády České republiky mj. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. „infringementovou novelu“ zákona o odpadech, která převážně řeší výtky Evropské komise v oblasti nesprávné transpozic vybraných evropských směrnic.

9.02.2015 Ve dnech 6. února a 9. února 2015 byly vládě předloženy věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností a věcný záměr zákona o odpadech. Hlavní rozpory z hlediska věcného záměru zákona o odpadech, které se nepodařilo vyřešit během mezirezortního připomínkového řízení, jsou v oblasti zákazu mobilních zařízení ke sběru odpadů (MPO), oblasti statistiky (ČSÚ) a u zákazu výkupu kovů od fyzických osob (SMO ČR). Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností je do vlády předkládán bez rozporu s obligatorními připomínkovými místy (Pozn.: předpoklad nabytí účinnosti zákonů v březnu 2016).

30.01.2015 Ministerstvo životního prostředí uvolní 40 milionů na podporu ekologického zpracování autovraků. O finanční příspěvek mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci bude ode dneška přijímat Státní fond životního prostředí ČR, z jehož peněz se bude dotace vyplácet, až do 31. prosince 2015 (zdroj: www.mzp.cz)

23.12.2014 Vážení obchodní partneři, dovolte mi poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát šťastné Vánoce a úspěšný nový rok! V roce 2015 se budeme těšit na další vzájemnou spolupráci.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

1.12.2014 Spuštění nové verze ISPOP k ohlašování v roce 2015 - Dne 1. 12. 2014 byla spuštěna nová verze systému ISPOP. Během odstávky došlo k úspěšnému nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací. Pokyny a často kladené dotazy naleznete na www.ispop.cz.