Povinnosti

- Zajistit na vlastní náklady sběr (přiměřená hustota sběrných míst), zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí,

- poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků a jejich částí všechny informace, které jsou nutné k věcně a správnému a ekologicky šetrnému zpracování vybraného autovraku,

- zveřejnit a zpřístupnit formou propagačních materiálů při uvádění nového vozidla na trh potenciálním kupcům vozidel informace o projektech vozidel a jejich součástech s ohledem na možnost jejich využití a recyklace, informace o zpracování vybraných autovraků způsobem šetrných k životnímu prostředí,

- zajistit splnění požadavků stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech, tzn. nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok,

- zpracovat roční zprávu pro vlastní značku o plnění cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a tuto zprávu zaslat ministerstvu do 31. března.