SBĚR AUTOVRAKŮ

Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností vybraných značek odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Životní prostředí.